top of page

Мястото и ролята на критиката, такава каквато я познаваме от модерното изкуство, са фундаментално променени днес, така както и самото изкуство. Ако днес всичко може да бъде изкуство (по Дюшан) и всеки може да бъде художник (по Бойс), то тогава как понятието за критика се адаптира и променя в тази нова художествена среда?  Какви са параметрите по които се оценява едно произведение на изкуството днес? Какъв е контекстът, който определя неговата значимост? Каква е ролята на критика?

“Критици в Космоса” има за цел да отговори на една променена и осъвременена роля на критиката. Тя отхвърля анахроничната идея за критика като тесен специалист и краен авторитет, който трябва да каже дали произведението има или няма стойност.

Проектът “Критици в космоса” поставя критиката в една диалогична ситуация, в която разбирането на изкуството произтича от познаването и споделянето на самия процес на неговото правене. Критикът е свален от своя пиедестал и разкрива собствения си процес на мислене, търсене, колебания.

Желанието ни е темите и проблемите, които видеата представят, да “изтекат” към реалния живот чрез демократичния формат на видеото.  Там, на формално позната територия, зрителят може сам реши как проблемите – тематични и естетически – резонират с неговия собствен опит. 

"Критици в космоса" е видео поредица за изкуство и критика. Проект на фондация "Изкуство - дела и документи" с подкрепата на програма "Иновативна критика" на Национален фонд култура.

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon
  • Instagram
bottom of page